לפני שמזמינים טכנאי:

מכונת כביסה לא סוחט: 


בקדו את פילטר משאבה שלא סתום,

בדקו שצינור ניקוז הותקן בצורה תקינה,

בדקו שלחצן ביטול סחיטה לא מופעל.


מכונת כביסה לא נדלקת(אין תצוגה):


בדקו נקודת חשמל (שקע) תקין

במקרה וקיים מגן ברקים, נתקו את המגן וחיברו מכונה ישירות


מכונת כביסה נידלדת ולא מתחילה את הפעולה:


בדקו שדלת מכונת כביסה סגורה 

בדקו שאין גוף זר בין דלת לפתח הכנסת בגדיםקודי תקלה/שגיאות למכונת כביסה אלקטרולוקס (Electrolux)

קוד תקלה E11: 
מכונת כביסה לא ממלא מספיק מים בזמן מוגדר לכך.
יש לבדוק ברז הזנת מים למכונת כביסה, לבדוק צינור שלא מקופל או סתום.
או להזמין טכנאי להחלפת ברז כניסת מים למכונה או מד גובה מים.

קוד תקלה E13: 
תקלה אומרת שיש נזילת מים במכונת כביסה.
יש לבדוק חיבור של כול הצינורות מחוברים למכונת כביסה.
או להזמין טכנאי לתיקון נזילה.

קוד תקלה E21: 
תקלה אומרת שמכונה מורידה מים לאט מאוד,
יש לבדוק פילטר ניקוז מים, יש לבדוק צינור ניקוז, יש לבדוק ביוב,
או להזמין טכנאי לפתיחת סתימה.

קוד תקלה E23: 
מכונת כביסה לא מנקזת מים,
יש לבדוק/לנקות פילטר משאבה או צינור ניקוז של מכונת כביסה.
או להזמין טכנאי לבדיקה או תיקון של משאבת מים, סתימה .

קוד תקלה E24: 
תקלה פיקוד אלקטרוני, אין ניקוז.
יש להזמין טכנאי לתיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E31:
תקלה במד גובה מים במכונת כביסה, מכונה לא מכניסה מים או מכניסה יותר מדי,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל למשך 5 דקות 
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפת מד גובה מים או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E32: 
תקלה ברגש לחץ ניקוז מים, 
יש לבדוק פילטר ניקוז מים, צינור ניקוז.
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפת משאבת מים, מד לחץ או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E33: 
תקלה רגש הגנה של גוף חימום, 
יש להוציא מכונת כביסה ל 5 דקות מהחשמל
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפה גוף חימום, מד גובה מים או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E35: 
מכונת כביסה ממלא מים יותר מהמוגדר בתוכנית,
יש לנתק מכונת כביסה ל 5 דקות מהחשמל
או להזמין טכנאי להחלפת מד גובה מים, ברז חשמלי או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E3A:
מכונת כביסה לא מחממת מים, תקלה כרטיס אלקטרוני,
יש להוציא מכונה מהחשמל ל5 דקות 
או להזמין טכנאי לתיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E41 , E42 , E43 , E44 :
תקלה אומרת שדלת של מכונת כביסה לא נעולה,
יש לבדוק שדלת נעולה היטב, שאין גוף זר בפתח דלת של מכונה,
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפת נועל דלת או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E51 , E52 , E53 , E54 , E55 , E56 , E57 , E58 , E59: 
תקלת מנוע של מכונת כביסה, מנוע לא מסתובב או מסתובב לעט מאוד.
יש להוציא מכונה ל 5 דקות מהחשמל , לנסות להוציא בגדים מהתוף.
או להזמין טכנאי לתיקון מנוע החלפת פחמים או תיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E5B: 
מתח חשמל בשקע נחוך מדי פחות מ 175 וולט
יש להחליף שקע חשמל.

קוד תקלה E5C:
מתח חשמל בשקע גבוע מדי יותר מ 430 וולט
יש להחליף שקע חשמל.

קוד תקלה E5E: 
אין קשר בין לוח פקוד ראשי ללוח בקרה,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל ל 5 דקות
או להזמין טכנאי לתיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E61:
מכונת כביסה מחממת מים לעט מאוד,
יש להזמין טכנאי לבדיקת גוף חימום או טרמוסטט חימום

קוד תקלה E62:
מכונת כביסה מחממת מים מהר מדי, מגיעה ל88 מעלות תוך 5 דקות,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל למשך 5 דקות,
או להזמין טכנאי לבדיקה או תיקון גוף חימום, טרמוסטט, או כרטיס אלקטרוני

קוד תקלה  E69 , E66: 
מכונת כביסה לא מתחממת, תקלה כרטיס אלקטרוני.
יש להזמין טכנאי לתיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E68: 
תקלת גוף חימום של מכונת כביסה, זליגה חשמל לגוף של מכונה
יש להזמין טכנאי להחלפת גוף חימום.

קוד תקלה E71 , E72 , E73 , E74 :
מכונת כביסה לא מחממת מים או מחממת לא נכון, תקלה של טרמוסטט חימום מים של מכונת כביסה.
יש לנתק מכונת כביסה מהחמל ל 5 דקות מהחשמל, 
או להזמין טכנאי לבדיקה או החלפת טרמוסטט או תיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E82 :
מקשים לא מגיבים, 
יש להוציא מכונת כביסה מהחשמל למשך 5 דקות
או להזמין טכנאי לתיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E91 , E92 , E93 , E94 , E95 , E96 , E97 , E98 , E98 , E99 , E9A :
תקלה כרטיס אלקטרוני למכונת כביסה
יש להוציא מכונת כביסה ל 5 דקות מהחשמל
או להזמין טכנאי לתיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה EA1 , EA2 , EA3 , EA4 , EA5 , EA6 :
תקלת רגש יציבות התוף,
יש להזמין טכנאי לבדיקת רגש יציבות, רצועה של מנוע או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה EF1 ,EF2 :
בעית ניקוז מים מהמכונת כביסה,
יש לבדוק פילטר משאבת ניקוז, צינור ניקוז
או להזמין טכנאי לתיקון סתימה או החלפת משאבת ניקוז.

קוד תקלה EF3 :
נזילת מים מהמכונת כביסה,
יש להזמין טכנאי לבדיקה ותיקון נזילה.

קוד תקלה EF4 :
תקלת כניסת מים למכונת כביסה,
יש לבדוק שברז הזנת מים פתוח, צינור כניסת מים לא מקופל 
או להזמין טכנאי לבדיקה או החלפה ברזים חשמלאים.טואול הקמת אתרי אינטרנט