לפני שמזמינים טכנאי:

מכונת כביסה לא סוחט: 


בקדו את פילטר משאבה שלא סתום,

בדקו שצינור ניקוז הותקן בצורה תקינה,

בדקו שלחצן ביטול סחיטה לא מופעל.


מכונת כביסה לא נדלקת(אין תצוגה):


בדקו נקודת חשמל (שקע) תקין

במקרה וקיים מגן ברקים, נתקו את המגן וחיברו מכונה ישירות


מכונת כביסה נידלדת ולא מתחילה את הפעולה:


בדקו שדלת מכונת כביסה סגורה 

בדקו שאין גוף זר בין דלת לפתח הכנסת בגדיםקודי תקלה למכונת כביסה AEG


קוד תקלה E00 :

תקלה אומרת שאין כניסת מים למכונת כביסה.
יש לבדוק שברז כניסת מים למכונה פתוח או לבדוק ש צינור כניסת מים לא מקופל
או להזמין טכנאי להחלפת ברז למכונת כביסה או תיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה E01 :

תקלה אומרת שמכונת כביסה לא מנקזת מים,
יש לבדוק פילטר משאבה בחלק תחתון של מכונת כביסה,
או להזמין טכנאי להחלפת משאבה או פתיחת סתימה.

קוד תקלה E02 :

מכונת כביסה לא עושה שחיטה של בגדים,
יש לבדוק צינור ניקוז, שמחובר בצורה נכונה, יש לבדוק פילטר ניקוז מים
או להזמין טכנאי לבדיקת ניקוז מים או מנוע.

קוד תקלה E03 : 

תקלה אומרת שמכונה מורידה מים לאט מאוד,
יש לבדוק פילטר ניקוז מים, יש לבדוק צינור ניקוז, יש לבדוק ביוב,
או להזמין טכנאי לפתיחת סתימה.

קוד תקלה E11 :

מכונת כביסה לא ממלא מספיק מים בזמן מוגדר לכך.
יש לבדוק ברז הזנת מים למכונת כביסה, לבדוק צינור שלא מקופל או סתום.
או להזמין טכנאי להחלפת ברז כניסת מים למכונה או מד גובה מים.

קוד תקלה E12 :

מכונת כביסה לא מכניסה מים בזמן ייבוש בגדים (רק למכונות משולבות מייבש)
יש לבדוק זרם מים בברז ההזנה
או להזמין טכנאי להחלפת מנגנון ברזים, מד גובה מים או תיקון לוח פיקוד.

קוד תקלה E13 :

תקלה אומרת שיש נזילת מים במכונת כביסה.
יש לבדוק חיבור של כול הצינורות מחוברים למכונת כביסה.
או להזמין טכנאי לתיקון נזילה.

קוד תקלה E21 :

מכונת כביסה לא מנקזת מים בפרק זמן דרוש.
יש לבדוק משאבה, צינור ניקוז מקופל.
או להזמין טכנאי לטיפול בסתימה או החלפת משאבת ניקוז.

קוד תקלה E22 : 

מכונת כביסה לא מרוקנת מים בזמן יבוש (רק למכונות משולבות מייבש)
יש לבדוק משאבה, צינור ניקוז מקופל.
או להזמין טכנאי לטיפול בסתימה או החלפת משאבת ניקוז.

קוד תקלה E31 : 

תקלה אומרת שמכונה ממלא או יותר או פחות מים מנדרש.
יש לבדוק ברז הזנת מים למכונה או תקינות צינור
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפה של מד גובה מים.

קוד תקלה E32 :

מים במכונת כביסה מתחממים יותר מדי,
יש לנתק מכונה ל5 דקות מהחשמל,
או להזמין טכנאי להחלפת סנסור חימום או תיקון פיקוד אלקטרוני

קוד תקלה E33 :

מכונת כביסה לא מתחילה לעבוד, הסיבה יכולה להיות תקלה באחד מרגשים במכונה.
יש לנתק מכונה מהחשמל ל5 דקות
או להזמין טכנאי להחלפת אחד מרגשים או תיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E34 :

תקלת תקשורת בין רכבים במכונת כביסה,
יש להזמין טכנאי לבדיקה ותיקון.

קוד תקלה E35 :

תקלה אומרת שמכונה ממלא יותר מדי מים בתוף,
יש לנתק מכונה ל5 דקות מהחשמל 
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפה מד גובה מים.

קוד תקלה E36 :

תקלה אומרת אל בעית חימום במכונת כביסה
יש להזמין טכנאי לבדיקה של טרמוסטט או גוף חימום והחלפת או תיקון לפי הצורך.

קוד תקלה E37 : 

תקלה אומרת שיש בעיה בכניסת המים למכונת כביסה.
יש לבדוק ברז או צינור הזנת המים 
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפת ברז חשמלי או מד גובה מים

קוד תקלה E38 : 

תקלה אומרת אל בעית כניסה או יציאה של מים 
יש לנתק מכונה מהחשמל 
או להזמין טכנאי לבדיקת או תיקון משאבה, מד גובה מים או ברז חשמלי.

קוד תקלה E39 : 

תקלה אומרת אל מילוי יתר של מים במכונת כביסה
יש לנקז את כול המים מהמכונה ולהוציא אותה מהחשמל ל5 דקות.
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפת מד גובה מים.

קוד תקלה E3A : 

תקלה אומרת שיש בעית חימום מים במכטנת כביסה
יש לנתק מכונה ל5 דקות מהחשמל
או להזמין טכנאי לתיקון פיקוד אלקטרוני או החלפת גוף חימום.

קוד תקלה E41 : 

תקלה של נועל דלת מכונת כביסה
יש לבדוק שדלת נעולה היטב פתחו וסגרו את הדלת שוב
או הזמינו טכנאי להחלפת נועל דלת או ידית דלת

קוד תקלה E42 :

תקלת נעילת דלת של מכונת כביסה
יש להזמין טכנאי להחלפת נועל דלת של מכונת כביסה

קוד תקלה E43 :

תקלת פקודת נעילת דלת במכונת כביסה
יש לנתק מכונה מהחשמל ל5 דקות
או להזמין טכנאי לתיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה E44 / E45:

תקלת פקודת נעילת דלת במכונת כביסה
יש לנתק מכונה מהחשמל ל5 דקות
או להזמין טכנאי לתיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה E51 :

תקלת מנוע של מכונת כביסה,
יש לנתק ל5 דקות מכונת כביסה מהחשמל
או להזמין טכנאי לתיקון מנוע מכונת כביסה.

קוד תקלה E52 : 

תקלה מנוע, המנוע מנסע להסתובב ולא מצליח,
יש להזמין טכנאי להחלפת מד סיבובי מנוע או תיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E53 : 

תקלת תקשורת בין מנוע לפיקוד אלקטרוני,
יש להזמין טכנאי לתיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה E54 : 

המנוע מסתובב לאט או מיסטובב רק לכיוון אחד,
יש להזמין טכנאי לתיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה E55 :

מכונת כביסה עוצרת את העבודה והמנוע מסתובב,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל לכמה דקות,
או להזמין טכנאי לתיקון צמה או פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה E56, E57, E58, E59 : 

תקלת מנוע במכונת כביסה, 
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל ל5 דקות,
או להזמין טכנאי לבדיקת מנוע או תיקון כרטיס אלקטרוני

קוד תקלה E5A : 

תקלה אומרת שמכונת כביסה מחחת את המים יותר מדי,
יש לנתק מכונה מהחשמל ל5 דקות,
או להזמין טכנאי להחלפת טרמוסטט או תיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E5B :

מכונת כביסה לא מכבסת, מתח לא מספיק,
יש להחליף מקור חשמל(שקע)
או להזמין טכנאי לתיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E5C :

מכונת כביסה לא נדלקת או מפסיקה באמצע, תקלה אומרת שזרם חשמל בשקע גבוע מדי,
יש להחליף מקור חשמל(שקע)
או להזמין טכנאי לבדיקה או תיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E5D, E5E :

מכונת כביסה מפסיקה לעבוד פתום,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל ל5 דקות
או להזמין טכנאי לבדיקת לוח אלקטרוני.

קוד תקלה E5F :

מכונת כביסה לא מתחילה לעבוד,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל ל5 דקות
או להזמין טכנאי לבדיקת לוח אלקטרוני.

קוד תקלה E61 :

מכונת כביסה מחממת מים לעט מאוד,
יש להזמין טכנאי לבדיקת גוף חימום או טרמוסטט חימום

קוד תקלה E62 :

מכונת כביסה מחממת מים מהר מדי, מגיעה ל88 מעלות תוך 5 דקות,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל למשך 5 דקות,
או להזמין טכנאי לבדיקה או תיקון גוף חימום, טרמוסטט, או כרטיס אלקטרוני

קוד תקלה E66 : 

בעית חימום מים במכונת כביסה,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל למשך 5 דקות,
או להזמין טכנאי לבדיקה או תיקון גוף חימום, טרמוסטט, או כרטיס אלקטרוני

קוד תקלה E68 :

מכונת כביסה לא מגיבה,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל למשך 5 דקות,
או להזמין טכנאי לבדיקה או תיקון גוף חימום, טרמוסטט, או כרטיס אלקטרוני

קוד תקלה E69 :

מכונת כביסה לא מחממת מים,
יש להזמין טכנאי לתיקון כרטיס אלקטרוני במכונת כביסה.

קוד תקלה E71 :

מכונת כביסה לא מחממת מים
יש לנתק מכונה מהחשמל ל5 דקות 
או להזמין טכנאי להחלפת טרמוסטט חימום של מכונת כביסה.

קוד תקלה E74 :

תקלה אומרת שקיימת תקלה בחימום מים,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל למשך 5 דקות,
או להזמין טכנאי לבדיקה או החלפה של טרמוסטט חימום.

קוד תקלה E82 :

מכונת כביסה לא מבצעת את התוכנית שהוגדרה,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל למשך 5 דקות 
או להזמין טכנאי לבדיקת צמה, בורר מצבים או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E83 :

מכונת כביסה לא מבצעת תוכנית, 
יש להזמין טכנאי לבדיקה או תיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E84, E85 :

מכונת כביסה לא מסיימת פעולה, 
קיימת תקלה במשאבת ניקוז או בכרטיס אלקטרוני, יש לנתק מכונת כביסה ל5 דקות מהחשמל
או להזמין טכנאי לתיקון משאבה או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E91, E92 :

מכונת כביסה לא מבצעת את התוכנית, קיימת בעיה בין כרטיס אלקטרוני ללוח בקרה,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל ל5 דקות 
או להזמין טכנאי לבדיקת או תיקון של כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה   E96 E97 E95 E93 E94 :

מכונת כביסה לא נדלקת, קיימת בעיה בתוכנית לוח פיקוד,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל למשך 5 דקות
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפת כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E98 : 

המנוע לא מסתובב, קיימת בעיית קשר בין לוח פיקוד למנוע,
יש להזמין טכנאי לבדיקה או תיקון מנוע או לוח פיקוד.

קוד תקלה E99, E9A :

מכונת כביסה מצפצפת מדי פעם, קיימת בעיה בכרטיס אלקטרוני, 
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל למשך 5 דקות 
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפה כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E9B, E9C :

בעיה בתוכנה בכרטיס אלקטרוני ,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל למשך 5 דקות 
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפה כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה E2A :

אין קשר בין כרטיס אלקטרוני למד סיבובי מנוע, 
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל למשך 5 דקות
או להזמין טכנאי להחלפת או תיקון מד סיבובי מנוע או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה  EA4, EA3 :

מכונת כביסה מסתובבת לעט או רק לכיוון אחד,
יש לנתק מכונה ל5 דקות מהחשמל 
או להזמין טכנאי לבדיקה או החלפה של מד סיבובי מנוע או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה EA5 :

מנוע במכונה כביסה לא מסתובב, 
יש לנתק מכונת כביסה ל5 דקות מהחשמל,
או להזמין טכנאי לתיקון כרטיס אלקטורי.

קוד תקלה EA6 : 

תקלה קוראת במכונות כביסה פתח עליון, המנוע לא מסתובב נכון,
יש לבדוק שדלתות סגורות, 
או להזמין טכנאי לבדיקה של רצועת מנוע או מנוע של מכונת כביסה.

קוד תקלה EB1, EB2, EB3 :

מכונת כביסה לא מתחילה את פעולה, קיימת בעיה בהספקי חשמל,
יש לחבר את המכונת כביסה לנקודת חשמל אחרת.

קוד תקלה EBE, EBF :

מכונת כביסה לא נדלקת 
יש להחליף שקע חשמל,
או להזמין טכנאי לתיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה EC1 :

מכונת כביסה לא מכניסה מים,
יש לבדוק ברז מים פתוח, לבדוק שצינור לא מקופל, לבדוק חיבור בין ברז לצינור לא סתום.
או להזמין טכנאי לתיקון ברז חשמלי, מד גובה מים או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה EC3 :

מכונת כביסה עוצרת באמצע פעולה, התקלה אומרת אל עודף משקל במכונה,
בדקו שכמות הכביסה לא עולה אל משקל מוגדר ע"י יצרן.
או הזמינו טכנאי לבדיקה או תיקון של סנסור משקל או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה ED1 :

מכונת כביסה לא מבצעת תוכנית, אין קשר בין כרטיס אלקטרוני ללוח בקרה,
יש לנתק את המכונת כביסה מהחשמל למשך 5 דקות,
או להזמין טכנאי לבדיקה, תיקון של כרטיס אלקטרוני או לוח בקרה.

קוד תקלה EF1 : 

מכונת כביסה לא מרוקנת מים,
יש לבדוק פילטר ניקוז של משאבת מים או צינור ניקוז,
או להזמין טכנאי לפתיחת סתימה או החלפת משאבת ניקוז.

קוד תקלה EF2 :

תקלה אומרת אל יתר קצף במכונת כביסה,
יש לרוקן את כול המים מהמכונה להוסיף פחות אבקה, או להחליף אבקת כביסה.
או להזמין טכנאי להחלפת רגש קצף.

קוד תקלה EF3 : 

תקלה אומרת אל נזילת מים במכונת כביסה
יש להזמין טכנאי לבדיקת מכונת כביסה.

קוד תקלה EF4 :

מכונת כביסה לא ממלא מים 
יש לבדוק ברז מערכת מים ביתית, יש לבדוק צינור מקופל,
או להזמין טכנאי להחלפת ברזים חשמליים.

קוד תקלה EF5 : 

מכונת כביסה לא סוחטת, יש לסדר את הבגדים במכונה או להוציא חלק מהם,
או להזמין טכנאי לבדיקה.

קוד תקלה EH1, EH2, EH3: 

מכונת לא נדלקת, מתח בשקע או יותר גבוע או נמוך מדי,
יש להחליף שקע חשמל.

קוד תקלה EHE, EHF :

תקלת לוח אלקטרוני של מכונת כביסה,
יש להזמין טכנאי לתיקון כרטיס אלקטרוני של מכונת כביסה.

קוד תקלה C0 C1 :

מכונת כביסה לא ממלא מים,
יש לבדוק ברז מים שפתוח עג הסוף או צינור הזנת מים לא מקופל,
או הזמינו טכנאי לתיקון או החלפת מד גובה מים, ברז חשמלי או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה C2 :

תקלה אומרת שדלת של מכונת כביסה לא נעולה,
יש לבדוק שדלת נעולה היטב, שאין גוף זר בפתח דלת של מכונה,
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפת נועל דלת או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה  C4 C3 :

מכונת כביסה לא מנקזת מים,
יש לבדוק/לנקות פילטר משאבה או צינור ניקוז של מכונת כביסה.
או להזמין טכנאי לבדיקה או תיקון של משאבת מים או כרטיס אלקטרוני

קוד תקלה C5 :

תקלה אומרת אל חימום מנוע במכונת כביסה,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל לכמה שעות,
או להזמין טכנאי לבדיקת מנוע או סנסור מנוע.

קוד תקלה C6 :

מכונת כביסה לא מכניסה מספיק מים
יש לבדוק לחץ מים ברזים בברז הזנה של מערכת מים בתית.
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפה של מד גובה מים או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה C7, C8 :

מכונה כביסה לא מחממת מים לטמפרטורה שכוונה,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל ל5 דקות
או להזמין טכנאי להחלפת גוף חימום או טרמוסטט חימום.

קוד תקלה C9 :

תוף במכונת כביסה מסתובב לעט,
יש לבדוק עומס יתר במכונת כביסה
או להזמין טכנאי לתיקון מנוע

קוד תקלה CD :

תקלה אומרת שדלת של מכונת כביסה לא נעולה,
יש לבדוק שדלת נעולה היטב, שאין גוף זר בפתח דלת של מכונה,
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפת נועל דלת או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה F2 : 

מכונת כביסה לא מחממת מים
יש לנתק מכונה מהחשמל ל5 דקות 
או להזמין טכנאי להחלפת טרמוסטט חימום גוף חימום או תיקון כרטיס אלקטרוני של מכונת כביסה.

קוד תקלה F4:

מכונת כביסה לא מנקזת מים,
יש לבדוק/לנקות פילטר משאבה או צינור ניקוז של מכונת כביסה.
או להזמין טכנאי לבדיקה או תיקון של משאבת מים או כרטיס אלקטרוני

קוד תקלה F5 :

תקלת מילוי מים במכונת כביסה, מים נכנסים ומייד יוצאים מהמכונה
יש לבדוק צינור ניקוז שמחובר בצורה נכונה( זרוק אל הרצפה) לבדוק לחץ מים.
אוהזמינו טכנאי לתיקון או החלפה של ברז חשמלי, מד גובה מים או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה F8 :

מכונת כביסה ממלא מים יותר מהמוגדר בתוכנית,
יש לנתק מכונת כביסה ל 5 דקות מהחשמל
או להזמין טכנאי להחלפת מד גובה מים, ברז חשמלי או כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה F9 F12 :

המנוע של מכונת כביסה לא מסתובב,
יש להזמין טכנאי לבדיקת מנוע או פחמים במנוע

קוד תקלה F13 F14 :

תקלת כרטיס אלקטרוני של מכונת כביסה
יש להזמין טכנאי לתיקון או החלפת כרטיס אלקטרוני. 


טואול הקמת אתרי אינטרנט