לפני שמזמינים טכנאי:

מכונת כביסה לא סוחט: 


בקדו את פילטר משאבה שלא סתום,

בדקו שצינור ניקוז הותקן בצורה תקינה,

בדקו שלחצן ביטול סחיטה לא מופעל.


מכונת כביסה לא נדלקת(אין תצוגה):


בדקו נקודת חשמל (שקע) תקין

במקרה וקיים מגן ברקים, נתקו את המגן וחיברו מכונה ישירות


מכונת כביסה נידלדת ולא מתחילה את הפעולה:


בדקו שדלת מכונת כביסה סגורה 

בדקו שאין גוף זר בין דלת לפתח הכנסת בגדיםקודי תקלות/שגיאות למכונת כביסה סמסונג

קוד תקלה/שגיאה  5E (SE), 2E, 5C:

מכונת כביסה לא מנקזת מים, בדקו את הפילטר ניקוז, צינור ניקוז שלא מקופל, יציא לביוב שאין סתימה
או הזמן טכנאי להחלפת משאבה, פתיחת סתימה או תיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה/שגיאה  H1, H2, HE, HE1, HE2, E5, E6, HC, HC1, HC2

בעית חימום מים במכונת כביסה, מכונה או לא מחממת מים או מחממת מדי,
יש לנתק מכונת כביסה מהחשמל ל15-20 דקות, לבדוק שלא מופעל ביטול חימום במכונה 
או להזמין טכנאי להחלפת גוף חימום או טרמוסטט או תיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה/שגיאה DE, ED, DOOR, DE1, DE2, DC, DC1, DC2 : 

תקלת נעילת מכונת כביסה, דלת במכונה או לא ננעלת או לא נפתחת,
יש לבקוד שדלת סגורה היטב, שאין גוף זר בין דלת לאטם דלת של מכונה, יש לנתק מכונה מהחשמל ל15-20 דקות
או הזמינו טכנאי להחלפת נועל דלת או תיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה/שגיאה 4E, 1E, 4C: 

תקלה מילוי מים למכונת כביסה, מכונה לא מתמלאת מים,
יש לבדוק ברז סגור או סתום, שצינור כניסת מים לא מקופל, יש לבדוק פילטר רשת בצינור כניסה למכונה.
או להזמין טכנאי להחלפת ברז חשמאלי או תיקון פיקוד אלקרוני 

קוד תקלה/שגיאה SUb, 5D (SD):

תקלת יתר קצף במכונת כביסה, 
יש לבדוק פילטר משאבה, יש לבדוק שצינור לא מקופל, להוריד בכמות אבקת כביסה או להחליף סוג אבקה,
או להזמין טכנאי לבדיקת תקלה.

קוד תקלה/שגיאה UE, E4, UB:

תקלת בלנס בגדים במכונת כביסה, 
במכונת כביסה יש או הרבה או מעט כביסה, יש לבדוק איזון מכונה,
או הזמן טכנאי לבדיקת מנוע או פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה/שגיאה LE, LE1, E9, LC, LC1:

נזילת מים במכונה או יציאה תמידית של מים לביוב.
בדקו שפילטר מיקוז סגור היטב, בדקו שצינור ניקוז לא מונח אל הרצפה בדקו מגירת סבון סגורה היטב
או הזמינו טכנאי לאיתור נזילה.

קוד תקלה/שגיאה 3E, AE, AE1, AE2, AE3, AE4, 3C, 3C1, 3C2, 3C3, 3C4:

תקלת מד סיבובי מנוע במכונת כביסה,
יש לבדוק עומס יתר במכונה, לנתק מכונה מהחשמל ל15-20 דקות,
או להזמין טכנאי לבדיקת מנוע, החלפת פחמים, או החלפת מד סיבובי המנוע.

קוד תקלה/שגיאה bE, bE1, bE2, bE3, bC, bC2, b2:

תקלת הדלקה או תקלת הפעלת מנוע,
בדקו שקע חשמל, נתקו מכונה מהחשמל ל15-20 דקות,
הזמינו טכנאי לתיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה/שגיאה tE, Ec, tE1, tE2, tE3, tC, tC1, tC2, tC3, tC4: 

תקלת רגש(טרמוסטט) טמפרטורת מים במכונת כביסה
נתקו את המכונה מהחשמל למשך 15-20 דקות,
או הזמינו טכנאי להחלפת גוף חימום, לתיקון/החלפת רגש או תיקון פיקוד אלקטרוני

קוד תקלה/שגיאה 1E(IE), E7, 1C(IC):

תקלת מד גובה מים(פרסוססטט) במכונת כביסה,
בדקו פילטר ניקוז, נתקו מכונה ל15-20 דקות
או הזמנו טכנאי להחלפת מד גובה מים או תיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה/שגיאה OE, OF, E3, OC: 

תקלת מילוי יתר(מים) במכונת כביסה,
בדקו צינור ניקוז שלא זרוק אל הרצפה, החליפו סוג אבקת כביסה,
או הזמנו טכנאי לבדיקה/החלפה ברז כניסת מים, מד גובה מים או תיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה/שגיאה Uc, 9c, 9E1, 9E2: 

תקלת ההזנת חשמל, בדוקו/החליפו שקע חשמל,
הזמינו טכנאי לתיקון כרטיס אלקטרוני.

קוד תקלה/שגיאה AE, 13E, AC6, AC:

תקלת תקשורת בין פיקוד לתצוגה, תקלה אחד פעמית, יש לנתק מהחשמל למשך 15-20 דקות

קוד תקלה/שגיאה FE, FC:

תקלת מאוורר ייבוש (רק במכונה משולבת מייבש)
נתקו מהחשמל למשך 15-20 דקות,
או הזמחנו טכנאי להחלפת מאוורר או תיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה/שגיאה EE: 

תקלת חימום יתר בזמן ייבוש (רק למכונת כביסה משולבת מייבש)
יש לנתק מכונה מהחשמל למשך 15-20 דקות 
או הזמינו טכנאי להחלפת רגש(טרמוסטט) או גוף חימום.

קוד תקלה/שגיאה ddC: 

פתיחת הדלת הוספת בגדים נפתחה ללא לחיצה אל כפתור השעיה,
יש ללחוץ אל לחצן השעיה, לסגור את הדלת ולהפעיל מכונה.

קוד תקלה/שגיאה dC3:

תקלה נעילה דלת הוספת בגדים, דלת או לא סגורה היטב או לא ניפתחת.
יש לבדוק שדלת סגור ואין בגד בחריץ של הדלת
או הזמנו טכנאי להחלפת מנגנון סגירה או תיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה/שגיאה 8E, 8E1, 8C, 8C1: 

תקלה רגש רעידות VRT,
יש להזמין טכנאי לבדיקת מנוע או החלפת רגש רעידות.

קוד תקלה/שגיאה POF, PF:

בזמן העבודה היית הפסקת חשמל, לחצו אל לחצן הפעלה להמשך עבודה.

קוד תקלה/שגיאה HOT: 

חימום יתר בזמן ייבוש, רק לדגמים עם מייבש כביסה
אל תנתקו מכונה, היא תתקרר לבד והודעה תעלם.

קוד תקלה/שגיאה 6C, Cdc: 

תקלת מחלק מים (רק במכונות עם WI-FI)
יש לנתק מכונה מהחשמל למשך 15-20 דקות 
או הזמינו טכנאי לבדיקה.

קוד תקלה/שגיאה ddC: 

תקלת דלת הוספת בגדים,
יש לוודה שדלת סגורה היטב,
או הזמן טכנאי להחלפת מנגנון סגירה, או תיקון פיקוד אלקטרוני.טואול הקמת אתרי אינטרנט