מים נוזלים מהמזגן
  • בדקו ונקו את הפילטר ביחידה פנימית
  • בדקו צינור ניקוז חיצוני שלא מקופל או סתום
מזגן לא מקרר מספיק
  • בדקו כיוון נכון בשלת
  • בדקו פילטר ביחידה פנימית וניקו לפי הצורך
מזגן עובד כמה דקות ומפסיק
  • בדקו יציאת אויר בימידה פנימית שלא חסום
  • בדקו יציאת אויר ביחידה חיצונית
קודי תקלה מזגני פמילי


קודי תקלות מזגני פמילי סדרה חדשה

E1 תקלה ברגש טמפ' אויר חוזר ביחידה הפנימית וודא שרגש אויר חוזר מחובר או החלף אותו, זמנית ניתן להפעיל את המזגן במצב FEELING
E2 תקלה רגש סוללה ביחידה חיצונית וודה שרגש מחובר או החלף אותו
E3 תקלה ברגש טמפ. ביחידה פנימית וודה שרגש מחובר או החלף אותו
E4 תקלה במנוע מאורר או כרטיס ביחידה פנימית החלף כרטיס או מנועטואול הקמת אתרי אינטרנט