מים נוזלים מהמזגן
  • בדקו ונקו את הפילטר ביחידה פנימית
  • בדקו צינור ניקוז חיצוני שלא מקופל או סתום
מזגן לא מקרר מספיק
  • בדקו כיוון נכון בשלת
  • בדקו פילטר ביחידה פנימית וניקו לפי הצורך
מזגן עובד כמה דקות ומפסיק
  • בדקו יציאת אויר בימידה פנימית שלא חסום
  • בדקו יציאת אויר ביחידה חיצונית
קודי תקלה למזגני טורנדו

E2 תקלת תקשורת בין היחידה פנימי לפנימי בדוק כבל חיבור בין יחידות
הזמן שירות
E4 תקלה ברגש טמפ. אויר חוזר ביחידה פנימית בדוק שלמות וחיבור של רגש
הזמן שירות
E5 תקלה במדחס או כרטיס פיקוד  הזמן שירות
P1  לחץ גבוע ביחידה חיצונית בדוק פילטרים ביחידה פנימית
בדוק חסימה ביציא אויר ביחידה חיצונית
P2 לחץ נמוך ביחידה חיצונית בדוק פילטרים ביחידה פנימית
חוסר גז
תקלה חשלית
P6 מצב ההגנה עצמית ליחידה חיצונית מתח גבוע
בדוק חיבור בין היחידות
תקלה חשמלית, הזמן שירות
טואול הקמת אתרי אינטרנט