מים נוזלים מהמזגן
  • בדקו ונקו את הפילטר ביחידה פנימית
  • בדקו צינור ניקוז חיצוני שלא מקופל או סתום
מזגן לא מקרר מספיק
  • בדקו כיוון נכון בשלת
  • בדקו פילטר ביחידה פנימית וניקו לפי הצורך
מזגן עובד כמה דקות ומפסיק
  • בדקו יציאת אויר בימידה פנימית שלא חסום
  • בדקו יציאת אויר ביחידה חיצונית
קודי תקלה למזגני אמקור

  C5    חסר הג'מפר    החלפת פיקוד אלקטרוני
  H6    תקלה במנוע מאורר או בכרטיס ביחידה פנימית    הזמן שירות
  F1    תקלה ברגש אוויר חוזר ביחידה פנימית    בדוק חיבור רגש או החלף אותו
  F2    תקלה ברגש טמפ. סוללה יחידה פנימית    בדוק חיבור רגש או החלף אותו
  U8    תקלה פיקוד    הזמן שירות
טואול הקמת אתרי אינטרנט