מים נוזלים מהמזגן
  • בדקו ונקו את הפילטר ביחידה פנימית
  • בדקו צינור ניקוז חיצוני שלא מקופל או סתום
מזגן לא מקרר מספיק
  • בדקו כיוון נכון בשלת
  • בדקו פילטר ביחידה פנימית וניקו לפי הצורך
מזגן עובד כמה דקות ומפסיק
  • בדקו יציאת אויר בימידה פנימית שלא חסום
  • בדקו יציאת אויר ביחידה חיצונית
קודי תקלה למזגנים אלקטרה


  קודי תקלה למזגן אלקטרה ON\OFF

E1 תקלה ברגש טמפ. אויר חוזר ביחידה פנימית בדקו רגש שמחובר, ניתן להשתמל בפונקציה I FEEL בשלט
E2 תקלה רגש טמפ. סוללה ביחידה חיצונית וודה רגש מחובר או החלף אותו
E3 תקלה רגש טמפ. סוללה ביחידה פנימית וודה רגש מחובר או החלף אותו
E4 תקלה במנוע מאורר או כרטיס ביחידה פנימית הזמן שירות(ברגר שירות)

קודי תקלה למזגן אלקטרה אינוורטר
E1 תקלה רגש טמפ. אויר חוזר ביחידה פנימית וודא רגש מחובר או החלף אותו, השתמש בלחצן I FEEL בשלט
E2 תקלה רגש טמפ. סוללה ביחידה חיצונית וודא שרגש מחובר או החלף אותו
E3 תקלה רגש טמפ. סוללה ביחידה פנימית וודא שרגש מחובר או החלף אותו
E4 תקלה במנוע מאורר או כרטיס ביחידה פנימי פנה לשירות (ברגר שירות)
E5 תקלת תקשורת בין היחידות וודא שכבל תקשורת בין היחידות
F1 תקלה זרם גבוע ביחידה חיצונית פנה לשירות (ברגר שירות)
F2 תקלה בכרטיס ביחידה חיצונית פנה לשירות (ברגר שירות)
F3 תקלה במדחס פנה לשירות (ברגר שירות)
F4\F5 תקלה טמפ. מדחס וודא שרגש טמפ. מחובר, וודא שאין חסימת יציאת אויר ביחידה חיצונית
F6 תקלה ברגש אויר נכנס ביחידה חיצונית וודא שרגש מחובר או החלף אותו
F7 מתח נמוך\גבוע בכרטיס ביחידה חיצונית פנה לשירות (ברגר שירות)
F8 תקלת תקשורת בכרטיס יחידה חיצונית פנה לשירות (ברגר שירות)
F9 תקלה בכרטיס ביחידה חיצונית פנה לשירות (ברגר שירות)
F0 תקלה במנוע מאורר ביחידה חיצונית פנה לשירות (ברגר שירות)
FA תקלה ברגש יניקה ביחידה חיצונית  וודא שרגש מחובר או החלף אותו


טואול הקמת אתרי אינטרנט