לפני שמזמינים טכנאי:

מכונת כביסה לא סוחט: 


בקדו את פילטר משאבה שלא סתום,

בדקו שצינור ניקוז הותקן בצורה תקינה,

בדקו שלחצן ביטול סחיטה לא מופעל.


מכונת כביסה לא נדלקת(אין תצוגה):


בדקו נקודת חשמל (שקע) תקין

במקרה וקיים מגן ברקים, נתקו את המגן וחיברו מכונה ישירות


מכונת כביסה נידלדת ולא מתחילה את הפעולה:


בדקו שדלת מכונת כביסה סגורה 

בדקו שאין גוף זר בין דלת לפתח הכנסת בגדיםקודי תקלה מכונת כביסה בוש

קוד תקלה E00 F00
נסו לנתק את המכונה משקע למשך 10-15 דקות, במקרה ולא עוזר יש להזמין שירות לשיפוץ או החלפת לוח פיקוד

קוד תקלה E02:
תקלה אומרת אל תקלה במנוע של מכונת כביסה,
נסו לנתק את המכונה משקע למשך 10-15 דקות, במקרה ולא עוזר יש להזמין שירות לשיפוץ מנוע או תיקון פיקוד

קוד תקלה E67:
תקלה של לוח פיקוד למכונת כביסה
נסו לנתק את המכונה משקע למשך 10-15 דקות, במקרה ולא עוזר יש להזמין שירות לשיפוץ או החלפת לוח פיקוד

קוד תקלה F01:
בעיה בנעילת דלת למכונת כביסה,
יש לבדוק שדלת מכונת כביסה סגורה היטב, שאין גוף זר בין מסגרת הדלת לאטם דלת.
או הזמינו טכנאי להחלפת נועל דלת או תיקון לוח פיקוד

קוד תקלה F02:
בעיה בכניסת המים למכונת כביסה,
יש לבדוק ברז כניסת מים למכונת כביסה, לבדוק לחץ מים מהברז, לנקות רשת בצינור כניסה למכונת כביסה, לבדוק שצינור מים לא מקופל,
או הזמינו טכנאי להחלפת ברזים חשמלאים במכונה או החלפת מד גובה מים

קוד תקלה F03: 
בעיה בניקוז המים מהמכונה,
יש לבדוק פילטר ניקוז, סטימה בצינור ניקוז ושצינור ניקוז מותקן בצורה נכונה
או הזמינו טכנאי לתיקון סתימה או החלפת משאבה או מד גובה מים.

קוד תקלה F04:
נזילת מים בתוך מכונת כביסה,
יש לבדוק שדלת מכונת כביסה סגורה היטב, יש לבדוק סגירה של תא סבון.
או הזמן טכנאי לתיקון נזילה.

קוד תקלה F16, E16:
תקלה בנעלת דלת במכונת כביסה
יש לבדוק שדלת מכונת כביסה סגורה היטב, שאין גוף זר בין מסגרת הדלת לאטם דלת.
או הזמינו טכנאי להחלפת נועל דלת או תיקון לוח פיקוד

קוד תקלה F17, E17:
אין כניסה למכונת כביסה או לא מספיק מים במכונה
יש לבדוק ברז כניסת מים למכונת כביסה, לבדוק לחץ מים מהברז, לנקות רשת בצינור כניסה למכונת כביסה, לבדוק שצינור מים לא מקופל,
או הזמינו טכנאי להחלפת ברזים חשמלאים במכונה או החלפת מד גובה מים

קוד תקלה E18, F18: 
בעיה בניקוז המים מהמכונה,
יש לבדוק פילטר ניקוז, סטימה בצינור ניקוז ושצינור ניקוז מותקן בצורה נכונה
או הזמינו טכנאי לתיקון סתימה או החלפת משאבה או מד גובה מים.

קוד תקלה F19:
אין חימום מים במכונת כביסה
יש לפנות לטכנאי להחלפת גוף חימום, טרמוסטט, או תיקון פיקוד

קוד תקלה F20: 
תקלה אומרת אל חימום לא מתוכנן במכונת כביסה
יש לנתק מכונת כביסה מהשקע למשך 15-20 דקות או הזמנו טכנאי להחלפת טרמוסטט או תיקון פיקוד

קוד תקלה F21, E21:
תקלה בסיבובי מנוע, המנוע לא מסתובב בצורה נכונה
יש להזמין טכנאי לתיקון מנוע החלפת פחמים או מד סיבובי מנוע או פיקוד

קוד תקלה F22:
תקלה טרמוסטט חימום מים במכונה
יש להזמין טכנאי להחלפת טרמוסטט.

קוד תקלה F23, E23:
נזילת מים בתוך מכונת כביסה,
יש לבדוק שדלת מכונת כביסה סגורה היטב, יש לבדוק סגירה של תא סבון, בדקו שאין עודף קצף במכונה
או הזמן טכנאי לתיקון נזילה.

קוד תקלה F25:
תקלה אומרת אל מים מלוכלכים בתוך מכונה
יש לנקות פילטר ניקוז מים, יש למלא מים לתוך מכונה ולהוציא דרך הפילטר (לעשות שטיפה)
או להזמין טכנאי 

קוד תקלה F26:
תקלה מד גובה מים במכונה,יש להוציא מהחשמל למשך 15-20 דקות 
או להזמין טכנאי להחלפת מד גובה מים.

קוד תקלה F27:
תקלה מד גובה מים במכונה,יש להוציא מהחשמל למשך 15-20 דקות 
או להזמין טכנאי לתיקון או החלפת מד גובה מים.

קוד תקלה F28:
תקלת מד זרימת המים, יש לבדוק סתימה בצינור כניסת המים למכונה, להוציא מהחשמל למשך 15-20 דקות
או להזמין טכנאי לבדיקת ברזים חשמליים או מד זרימה או פיקוד

קוד תקלה F29:
המים לא נכסים למכונה, יש לבדוק ברז מים (הזנה) יש לבדוק צינור כניסה שלא סתום או
להזמין טכנאי לבדיקה או החלפה ברז חשמלי או מד גובה מים.

קוד תקלה F31:
מילוי יתר מים במכונת כביסה, יש לבדוק פילטר משאבה, לבדוק צינור ניקוז או יציאה לביוב,
או להזמין טכנאי לפתיחת סתימה, החלפת משאבה או מד גובה מים.

קוד תקלה F34:
תקלה אומרת שדלת לא סגורה, יש לבדוק שאין בגד בין דלת לתוף, יש לבדוק שאין גוף זר בפתח כניסת הלשונית.
או להזמין טכנאי לתיקון לשונית או נועל דלת

קוד תקלה F36:
תקלת נועל דלת של מכונה, יש לבדוק שאין בגד בין דלת לתוף, יש לבדוק שאין גוף זר בפתח כניסת הלשונית.
או להזמין טכנאי לתיקון לשונית או נועל דלת.

קוד תקלה F37:
תקלה רגש טמפרטורה, מים לא מתחממים, יש לנתק מכונה ממקור חשמל למשך 15-20 דקות,
או להזמין טכנאי להחלפת רגש טמפרטורה.

קוד תקלה F38:
תקלה רגש טמפרטורה, מים לא מתחממים, יש לנתק מכונה ממקור חשמל למשך 15-20 דקות,
או להזמין טכנאי להחלפת רגש טמפרטורה.

קוד תקלה F40:
זרמ חשמל נמוך, יש לבדוק שקע או להמליף למקור חשמל אחר.

קוד תקלה F42:
סיבובים גבועים במנוע, המנוע מסתובב יותר מדי מהר, מכונה רוקדת, יש לנתק מהחשמל למשך 15-20 דקות
או להזמין טכנאי לתיקון מנווע, החלפת מד סיבובי מנוע או תיקון פיקוד.

קוד תקלה F43: 
המנוע לא מסתובב, יש לבדוק עומס יתר, או לבדוק בגד תקוע בין תוף לגומי דלת
או להזמין טכנאי לתיקון מנוע, מד סיבובים מנוע או פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה F44:
המנוע מסתובב רק לכיוון אחד, יש להזמין טכנאי לתיקון מד סיבובי המנוע או פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה F59:
תקלה 3D רגש, יש לנתק מכונה מהחשמל למשך 15-20 דקות או להזמין טכנאי לתיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה F60:
תקלה רגש זרם מים, יש לבדוק פילטר ניקוז משאבה, לבדוק זרם מים בברז גבוע\נמוך
או להזמין טכנאי להחלפת רגש זרם או תיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה F61: 
תקלה נועל דלת של מכונה, בדקו שדלת סגורה, נתקו מכונה ל15-20 דקות
או הזמנו טכנאי להחלפת נועל דלת או תיקון פיקוד אלקטרוני.

קוד תקלה F63:
תקלה פיקוד אלקטרוני למכונת כביסה, נתקו מכונה ל15-20 דקות
או הזמינו טכנאי לתיקון פיקוד אלקטרוני

קוד תקלה F67:
תקלה פיקוד אלקטרוני למכונת כביסה, נתקו מכונה ל15-20 דקות
או הזמינו טכנאי לתיקון פיקוד אלקטרוני

טואול הקמת אתרי אינטרנט