חיפוש :

טיפים לפטרון תקלות וקודי תקלותמים נוזלים מהמזגן
 • בדקו ונקו את הפילטר ביחידה פנימית
 • בדקו צינור ניקוז חיצוני שלא מקופל או סתום
מזגן לא מקרר מספיק
 • בדקו כיוון נכון בשלת
 • בדקו פילטר ביחידה פנימית וניקו לפי הצורך
מזגן עובד כמה דקות ומפסיק
 • בדקו יציאת אויר בימידה פנימית שלא חסום
 • בדקו יציאת אויר ביחידה חיצוניתקודי תקלות מזגן אלקטרה רגיל :

    E1        תקלה רגש טמפ. אויר חוזר ביחידה פנימית   בדקו שרגש מחובר
  ניקו פילטר
    E2         תקלה ברגש ביחידה חיצונית   בדוק שרגש מחובר
    E3        תקלה ברגש סוללה ביחידה פנימית   בדוק שרגש מחובק
    E4        תקלת כרטיס או מנוע מאוורר ביחידה פנימית   הזמן שירות קודי תקלה במזגני אלקטרה אינוורטר :

  E1          תקלה רגש טמפרטורה אויר חוזר ביחידה פנימית
 • השתמש לאופציה I FEEL בשלט
 • החלפ רגש טמפרטורה יחידה פנימית
  E2          תקלה רגש סוללה יחידה חיצונית
 • החלפת רגש ע"י טכנאי מוסמך
  E3         תקלה רגש סוללה יחידה פנימית   
 • החלפת רגש ע"י טכנאי מוסמך
  E4         תקלה מנוע מאורר או פיקוד אלקטרוני ביחידי פנימית
 • החלפה \ תיקון ע"י טכנאי מוסמך
  E5        תקלה תקשורת בין יחידות
 • בדוק שלמות הקבל
  F1          תקלה זרם גבוע ביחידה חיצונית
 • הזמן שירות ע"י טכנאי מוסמך
  F2        תקלה כרטיס פיקוד ביחידה חיצונית
 •     נתקו את המזגן לכמה דקות מהחשמל
  F3       תקלה במדחס
 • הזמן שירות ע"י טכנאי מוסמך
  F4       תקלה רגש טמפרטורה מדחס
 • הזמן שירות ע"י טכנאי מוסמך
  F5      תקלה בטמפרטורה מדחס 
 • בדקו שאין חסימה בפתח יציא אויר ביחידה חיצונית
 • הזמן שירות ע"י טכנאי מוסמך
  F6      תקלה ברגש אויר נכנס ליחידה חיצוני
 • הזמן שירות ע"י טכנאי מוסמך
  F7      מתח נמוך ביחידה חיצונית
 • הזמן שירות ע"י טכנאי מוסמך


קודי תקלה למזגני פמלי סדרה חדשה

  E1     תקלה רגש טמפ. אוויר חוזר ביחידה פנימי    בדוק שרגש מחובר , ניתן להשתמש ב מצב FEELING
  E2     תקלה ברגש סוללה ביחידה חיצוני    בדוק שרגש מחובר
  E3     תקלה ברגש סוללה יחידה פנימי    בדוק שרגש מחובר
  E4     תקלה בכרטיס אומנוע מאורר יחידה פנימי    הזמן שירות


קודי תקלה מזגן תדיראן

    E1         ההגנה מפני לחץ גבוע  חסימה, סתימה או תקלה חשמלית, יש להזמין טכנאי לצורך בדיקה
    E2   ההגנה מפני קפיאה   מהירות מאוורר לא תקינה, סתימה במאוורר יחידה פנימית, תקלה חשמלית
    E3   ההגנה מדחס לפני לחץ נחוך   תקלה חשמלית או חוסר גז
    E4   הגנת המדחס מפני טמפ. גבוע   מאוורר ביחידה חיצונית לא תקין, חוסר גז
    E5   ההגנה זרם יתר   סתימה לכלוך ביחידה חיצונית, בעית מאורר ביחידה חיצונית
    E6   תקלת תקשורת   חוט בין יחידה פנימית לחיצונית לא מחובר, חיבור בין תצוגה לכרטיס, כרטיס תקול
    E8   תקלה רגש סוללה   יש לבדור רגש סוללה
    F1   תקלה רגש טמפ. יחידה פנימית   רגש טמפ. מנותק או תקול, בעיה בלוח פיקוד
    F2   תקלה רגש סוללה יחידה פנימית   רגש טמפ. מנותק או תקול, בעיה בלוח פיקוד
    F3   תקלה רגש טמפ. יחידה חיצונית   רגש טמפ. יחידה חיצונית תקול או מנותק
    F4   תקלה רגש סוללה ביחידה חיצונית   רגש סוללה יחידה חיצונית מנותק או מקוצר
    F5   תקלה  רגש פליטה יחידה חיצונית   רגש פליטה מנותק או מקוצר
    H6   תקלה מאוורר יחידה פנימית   תקלה במאוורר, תקלה בקבל מאוורר, תקלה בלוח פיקוד
   H1   הפשרה   מצב תקין, לא מדובר בתקלה
טואול הקמת אתרי אינטרנט